Tangla आव Vote बिनायनी rally , गासै राइजो राजा या दोलो दोलो ओंखारना लामा लामा UPPL नो Vote होटों---


THE SIPHUNG : TANGLA, 14/03/2020

Tangla आव Vote बिनायनी rally , गासै राइजो राजा या दोलो दोलो ओंखारना लामा लामा UPPL नो Vote होटों होनना Rally खालाम नाय नि नुथाय| 13 March 2020 UDALGURI, DISTRICT COMMITTEE UPPL दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिंआव थानाय Tangla, Bordoloi Bhawan आव UPPL हानजाननि आफादगिरि Pramod Boro जों लोगोसेनो गोबां बर' आरो गुबुन गुबुन हारि-माहारिनि सुबुंफोरा हान्जासुनाय हाबाफारि लादों । थारैनो गासैबो हारिनि सुबुंफोरा सोलायनाय लुबैदों बेनिखायनो दिनै रोजा-रोजा सुबुंफोरा बे हानजा सुरनाय हाबाफारिआव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों।


सोलायनाखौ गासैबो हारि माहारियानो लुबैदों UPPL LONG LIVE.


79 व्यूज0 टिप्पणियाँ

हाल ही के पोस्ट्स

सभी देखें

BODO Culture in The History

India on Friday warned China